Rozstrzygnięcie konkursu na portret Pawła Edmunda Strzeleckiego


21 lutego 2023 roku, w ramach promocji szkoły, rozwijania zdolności logicznego myślenia i zachęcania uczniów do nauki matematyki, odbyła się w naszej szkole VI edycja konkursu MYŚL LOGICZNIE. Konkurs przeznaczony był dla uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych z Częstochowy i okolic.

Bohaterem drugiej części konkursu (krzyżówki) był Paweł Edmund Strzelecki – polski podróżnik, geolog, geograf, badacz i odkrywca, który jako pierwszy Polak indywidualnie okrążył świat w celach naukowych, odwiedził wszystkie kontynenty (oprócz Antarktydy).

W związku z powyższym dla uczniów ZST zorganizowano konkurs na portret ww. postaci. Konkurs cieszył się dużym zainteresowaniem. Poniżej lista laureatów: 

 

1. DARIA TREPKE- 4 Tag

2. WERONIKA WÓJCIK- 4 TAg

3. WIKTORIA NOWAK- 4 Tag

ex aequo

FABIAN KOSIELAK- 4 TBm

Wyróżnienie:

OLIWIA NIEDBALSKA 4 TAp

Wszystkim uczestnikom gratulujemy i zachęcamy do udziału w kolejnych konkursach.

Organizator konkursu:

Renata Kręciwilk