Przekazanie absolwentom dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie


Dyplomy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie będą do odbioru w dniu 24 maja 2019 roku od godz. 12.00 u Pani Kierownik szkolenia praktycznego.