Częstochowski Uniwersytet Młodzieżowy


W  XI edycji Częstochowskiego Uniwersytetu Młodzieżowego organizowanego przez Politechnikę Częstochowską biorą udział między innymi uczniowie naszej szkoły. W tym roku posiadaczami indeksów zostali uczniowie klas: I TBm//TO oraz II TO. W ramach CZUM odbyły się już trzy wykłady: „ Jak powstał najlepszy łazik marsjański na świecie?”,  „Fizyka- łatwa, prosta i przyjemna” oraz „Szkło- tworzywo przyszłości”. Przed uczestnikami ostatni wykład –  „Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe”, który odbędzie się w czerwcu.  Po wykładzie wśród uczniów  posiadających wszystkie pieczątki za udział  w wykładach zostaną wylosowane atrakcyjne nagrody.