Praktyki w Hiszpanii uczniów z klasy TAK


6 października uczniowie z technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami wyjechali do Hiszpanii, by odbyć 4-tygodniowe praktyki w ramach  projektu Europejscy Zawodowcy, finansowanego z programu Erasmus+.

Uczniowie będą pracować w ogrodach Andaluzji. Grupa 10-osobowa odbędzie praktyki w Alhambrze, a kolejna grupa 10-osobowa w ogrodach botanicznych i terenach zieleni Uniwersytetu Grenada. 

W drugim dniu naszego pobytu odbyła się wycieczka po mieście Grenada. Zwiedziliśmy min.: plac Mirador obok Kościoła San Nicolas, skąd roztacza się przepiękny widok na Alhambrę, gotycko-renesansową katedrę z XVI wieku (Catedral de Santa María de la Encarnación) wraz z kaplicą królewską, spacerowaliśmy krętymi uliczkami Grenady.

Od poniedziałku uczniowie pracują  w ogrodach Andaluzji. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem praktyk sprawują nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych i hiszpańscy opiekunowie.