Prace terenowe w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Południe w Częstochowie


Uczniowie z klasy drugiej technikum architektury krajobrazu pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych zaaranżowali część reprezentacyjną terenu zieleni przy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Południe w Częstochowie.
Wcześniej teren został zniwelowany i wyrównany. Rozłożono włókninę ochronną i zamontowano obrzeża ekobord, a następnie posadzono drzewa i krzewy iglaste i liściaste w rytmicznym układzie. Posadzone rośliny podlano, pięknie wyściółkowano sortowaną korą kompostową. Uczniowie uporządkowali teren wokół nowo założonej rabaty.
Pogoda sprzyjała pracom terenowym, a uczniowie z ochotą wykonywali przydzielone zadania.