Prace pielęgnacyjno – porządkowe na terenie SOD-u


Uczniowie klas II technikum architektury krajobrazu od września pod opieką nauczycieli przedmiotów zawodowych aktywnie uczestniczyli w warsztatach pielęgnacji zieleni. Uczniowie w ramach zajęć praktycznych porządkowali teren oraz przeprowadzali zabiegi pielęgnacyjne różnych gatunków roślin (cięcia odmładzające materiału roślinnego, odchwaszczanie, wycinka odrostów korzeniowych, formowanie pokroju drzew i krzewów ozdobnych). Młodzież nie tylko uczyła się rozpoznawania gatunków, ale także przeprowadzania w sposób praktyczny podstawowych zabiegów pielęgnacyjnych roślin i wykorzystania do tego celu różnego sprzętu i maszyn.