Oblicza dialogu


Już po raz szósty uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wzięli udział w programie edukacyjnym „Młody Asyż- Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju” organizowanym przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie. Tegoroczna edycja przebiegała pod hasłem: „Pan Wszelkiego Stworzenia. Obraz natury w religiach i kulturach świata”.

Międzykulturowość wymaga otwartości na ludzi z innych kultur, ciekawości i empatii. Duży wpływ na poszczególne kultury – poza wymiarem duchowym – ma środowisko przyrodnicze. Ojciec Święty Jan Paweł II niezwykle emocjonalnie odnosił się do piękna przyrody. Jego obcowaniu z naturą towarzyszyła wrażliwość na piękno całości boskiego stworzenia.

Uczniowie ZST w ciągu tego roku wielokrotnie udowodnili, że środowisko wokół nas pełni ważną rolę w życiu. Swoimi działaniami doskonale wpisali się w tegoroczne hasło projektu.