Nasze zdrowie, nasza przyszłość


Projekt „Nasze zdrowie, nasza przyszłość”  to ogólnopolska inicjatywa organizowana przez Fundację Instytutu Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym w ramach  programu Erasmus+ wspierającej rozwój Polityki Młodzieżowej, angażująca młodzież w wieku 16-20 lat.

Projekt jest akcją obywatelską i edukacyjną mającą na celu zwiększenie świadomości młodzieży na temat podatności na choroby cywilizacyjne oraz wypracowanie metod walki z rozwojem tych chorób.

Uczennice klasy IV A/O w dniach 16-18.02 wzięły udział w pierwszym zjeździe projektowym w Warszawie. Po zajęciach warsztatowych znalazła się chwila na zwiedzanie warszawskiej starówki.