V edycja Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II


Załączniki:

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy uczniów szkół podstawowych i średnich do udziału w V edycji Wojewódzkiego Konkursu Recytatorskiego Poezji św. Jana Pawła II. Patronat honorowy nad konkursem objęli: Pani Jadwiga Wiśniewska Poseł do Parlamentu Europejskiego, Pani Urszula Bauer Śląski Kurator Oświaty, Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo, o. Samuel Pacholski przeor Jasnej Góry.

Konkurs umieszczony jest w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej i uwzględnione w postępowaniu rekrutacyjnym w roku szkolnym 2020/2021.

Prosimy o przesłanie kart zgłoszeniowych i oświadczeń (zał.1 i 2 do regulaminu ) do 31.03.2021 r. na adres: agnieszka.orman.kazik@zst.czest.pl

W temacie maila zgłoszeniowego należy wpisać :

Konkurs Recytatorski Poezji św. Jana Pawła II.

Nagrane recytacje należy przesłać do 12.04.2021 r. na adres: ewelina.twardowska.mucha@zst.czest.pl