Archiwum dnia: 30 marca 2021


Zespół Szkół Technicznych ogłasza nabór do projektu mobilności „EUROPEJSKIE PRAKTYKI DZIŚ – SUKCES ZAWODOWY JUTRO” 2019-1-PL01-KA102-063154 realizowanego w ramach programu ERASMUS+ REGULAMIN REKRUTACJI 1. I etap projektu obejmuje organizację praktyk zawodowych dla 14 uczniów Zespołu Szkół Technicznych w przedsiębiorstwach w okolicach Porto (Portugalia). Rekrutacją objęci są uczniowie klas II i III […]

Europejskie praktyki dziś – sukces zawodowy jutro


                    Zespół Szkół Technicznych ogłasza nabór do projektu mobilności „Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty” POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój PO WER w ramach projektu  “Ponadnarodowa mobilność uczniów i absolwentów oraz kadry kształcenia zawodowego“. REGULAMIN […]

Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty