W 40-tą rocznicę wyboru Karola Wojtyły na papieża uczniowie klas mundurowych złożyli kwiaty pod tablicą upamiętniającą patrona naszych szkół, Jana Pawła II.  Wszyscy uczniowie naszej szkoły wysłuchali w szkolnym radiu audycji przybliżającej postać wielkiego Polaka.  

Rocznica wyboru papieża


Uczniowie z klas technikum architektury krajobrazu,  którzy wyjechali na miesięczną praktykę w ramach  projektu Europejscy Zawodowcy finansowanego z programu Erasmus+ do Hiszpanii, pracują na terenie ogrodów uniwersyteckich.  Uczniowie zostali podzieleni na 4 grupy i przydzielono im różne miejsca pracy zlokalizowane na terenie Grenady, m.in.: uniwersytecki ogród botaniczny, Hospital Real, Facultet […]

Praktyki uczniów na Uniwersytecie w Grenadzie


„Zacną rzeczą jest uczyć się, lecz jeszcze zacniejszą- nauczać.” 12 października w Zespole Szkół Technicznych obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten rozpoczął się  akademią, w której uczniowie zaprezentowali scenki ukazujące zajęcia lekcyjne  i ich stopień przygotowania do poszczególnych lekcji.  Uczniowie złożyli nauczycielom i wszystkim pracownikom szkoły najserdeczniejsze, najcieplejsze życzenia zdrowia, […]

Dzień Edukacji NarodowejOd poniedziałku 8 października uczniowie pracują w Alhambrze, położonej na wzgórzu Sabika w Grenadzie. Alhambra – warowny zespół pałacowy jest wyjątkowym zabytkiem, najlepiej zachowanym muzułmańskim pałacem w Europie, Perłą Andaluzji. To symbol muzułmańskiego raju i szczęścia pod wszystkimi ziemskimi postaciami. Uczniowie podzieleni są na grupy i pracują w różnych częściach […]

Praktyki w Alhambrze


CZAS NA AKTYWNOŚĆ CZAS NA #BEACTIVE CZAS NA #ZSTACTIVE!!! Europejski Tydzień Sportu jest inicjatywą Komisji Europejskiej, mającą promować sport i aktywność fizyczną w całej Europie. Kampania ta ma zachęcić obywateli do aktywnego trybu życia w ciągu obchodów Tygodnia oraz przez cały rok. Narodowym Koordynatorem ETS w Polsce jest Ministerstwo Sportu […]

CZAS NA AKTYWNOŚĆ


KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ O GENERALE MARIUSZU ZARUSKIM Celem konkursu jest:  zainteresowanie uczniów historią własnego narodu, a szczególnie walką Polaków o niepodległość;  rozwijanie poczucia własnej tożsamości narodowej oraz kształtowanie postaw patriotycznych uczniów;  poznanie sylwetek bohaterów narodowych walczących o odzyskanie niepodległości oraz wzbudzenie dla nich szacunku i wdzięczności za poświęcenie;  rozwijanie […]

Konkurs na prezentację multimedialną
6 października uczniowie z technikum architektury krajobrazu wraz z opiekunami wyjechali do Hiszpanii, by odbyć 4-tygodniowe praktyki w ramach  projektu Europejscy Zawodowcy, finansowanego z programu Erasmus+. Uczniowie będą pracować w ogrodach Andaluzji. Grupa 10-osobowa odbędzie praktyki w Alhambrze, a kolejna grupa 10-osobowa w ogrodach botanicznych i terenach zieleni Uniwersytetu Grenada.  […]

Praktyki w Hiszpanii uczniów z klasy TAK


Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych z klasy II TB mundurowej w dniu 5.10.2018 r.  wzięli udział w V memoriale imienia majora Jana Wrzoska w strzelectwie pneumatycznym w Kłomnicach.  

V memoriał imienia majora Jana WrzoskaNowy projekt mobilności na lata 2019 – 2020 Hiszpańskie praktyki szansą na rozwój zawodowy i osobisty POWERVET-2018-1-PL01-KA102-049262 Z przyjemnością informujemy, że uzyskaliśmy dofinansowanie na kolejny projekt mobilności, który będzie realizowany w ZST w latach 2019 – 2020.  W tegorocznym konkursie w programie Erasmus+ złożono ponad 1000 wniosków. Nasz projekt uzyskał […]

Nowy projekt mobilności


Europejscy Zawodowcy Praktyka zagraniczna w Portugalii   Od 28 września 2018 uczniowie z klas III i IV technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej oraz III i IV klasy technikum urządzeń sanitarnych odbywają miesięczną praktykę zawodową w Portugalii w ramach projektu Erasmus +.  Grupa naszych uczniów pod opieką pani Agaty Adamiec i […]

Praktyka zagraniczna w Portugalii


W dniu 3.10.2018 roku nasi uczniowie brali udział w międzyszkolnych zawodach w tenisa stołowego. Do zawodów przystąpiło 16 drużyn. Nasza szkoła trafiła w grupie na ZS Gastronomicznych, LO Traugutta oraz LO Kopernika.  Z grupy wyszliśmy na drugim miejscu, ulegając jedynie chłopakom z „Kopernika” i mogliśmy dalej walczyć o miejsca 5-8. W rezultacie zawody zakończyliśmy na 5-tym miejscu […]

Tenis stołowy na piątkę