Dopóki Pieśń Trwa – przedstawienie


Dopóki Pieśń Trwa – przedstawienie Wojciecha Kołsuta i Zespołu Szkół Technicznych

W styczniu 2018 roku obchodzimy 73. rocznicę wyzwolenia KL Auschwitz-Birkenau.

W obliczu narastającej nietolerancji, nacjonalizmu i przemocy rocznica wyzwolenia obozu-symbolu nabiera szczególnego wyrazu. KL Auschwitz-Birkenau był jednym z ponad 400 obozów niemieckich utworzonych na terenie Europy. Mimo upływu kilkudziesięciu lat nie można zapomnieć koszmaru ludobójstwa. Wśród zamordowanych w obozach Auschwitz-Birkenau obok Żydów najliczniejszą grupę stanowili Polacy.
Zobowiązani jesteśmy jako naród, który poniósł największe ofiary w czasie II wojny światowej do pielęgnowania pamięci o bohaterach, ale i ofiarach będących obywatelami naszego państwa. Kolejne pokolenia powinny mieć świadomość, że w obozach zagłady każdego dnia rozgrywała się tragedia pojedynczych osób, które w sumie można zliczyć jako miliony ludzkich istnień. Musimy dbać o przekazywanie prawdy historycznej o tym, że obozy koncentracyjne nie były polskie i zwracać uwagę na fakt, kto był ofiarą, a kto katem.
Spektakl pt. „Dopóki pieśń trwa” to symboliczna opowieść o zagładzie i ludzkiej tragedii. Widowisko skłania do refleksji, że nie wolno nam biernie przyglądać się prześladowaniom i poniżaniu drugiego człowieka, bo zawsze pogrom zaczyna się od jednostkowych aktów agresji.
Przedstawienie łączy realizm z elementami świata pozazmysłowego. I tak na przykład walizka z zielonym światłem to symbol wartości, za które ludzie walczyli i oddawali życie, natomiast pojawiające się w finale małe drzewka nawiązują do drzew sadzonych przez Sprawiedliwych wśród Narodów Świata. Warto pamiętać, że pośród uhonorowanych tym niezwykle ważnym odznaczeniem, przyznawanym przez Instytut Pamięci Męczenników i Bohaterów Holocaustu Jad Waszem w Jerozolimie, największą grupę stanowią Polacy. Przedstawienie zostało przygotowane przez Wojciecha Kołsuta, którego wsparli nauczyciele Zespołu Szkół Technicznych Pani Aneta Hołodniuk i Pan Marek Fiszer. Obsadę stanowili : Nikola Gryc, Aleksandra Gątkowska, Julia Ludzińska, Dominika August, Marcin Smolarek, Aleksander Gajowczyk, Maciej Mikuta, Paula Kubicka, Katarzyna Ginał, Milena Szczukiecka, Magda Kołsut, Julia Mateja i Wojciech Kołsut. Zrealizowanie przedstawienie możliwe było dzięki wsparciu OPK Gaude Mater i Wydziału Kultury U. M.Czestochowy i Klubu Tori.