Wycieczka integracyjna klas pierwszych


18 września 2020 roku klasy pierwsze Zespołu Szkół Technicznych uczestniczyły w bardzo ważnym dla siebie wydarzeniu, tj. w wycieczce integracyjnej szlakiem obecności Jana Pawła II w Częstochowie. Wydarzenie to miało na celu bliższe wzajemne poznanie się uczniów rozpoczynających naukę w naszej szkole, ale również przybliżenie sylwetki patrona szkoły w przeżywanym przez społeczność ZST jubileuszowym roku 60-lecia istnienia naszej placówki.

W piękny, słoneczny wrześniowy dzień wszyscy uczniowie klas pierwszych udali się wraz z wychowawcami na teren Sanktuariom Jasnogórskiego, gdzie zapoznali się z historią pielgrzymek jednego z największych Polaków do naszego miasta. Dowiedzieli się między innymi ile razy św. Jan Paweł II przebywał na Jasnej Górze jako papież, jakie przesłanie pozostawił dla pielgrzymujących do tego miejsca Polaków i obywateli innych narodów, jakie vota pozostawił w tym wyjątkowym dla wierzących miejscu, i jaką rolę odegrała nasza szkoła w 1991 roku w trakcie spotkania młodych ludzi z całego świata z papieżem w ramach Światowych Dni Młodzieży. Uczniowie obejrzeli także wystawę przygotowaną z okazji 100. rocznicy urodzin Jana Pawła II, jak również zwiedzili mury oraz drogę krzyżową na wałach jasnogórskich. Następnie udali się do parku jasnogórskiego, gdzie wraz z wychowawcami miło spędzili wspólnie czas, poznając się wzajemnie w warunkach nieskrępowanej, luźnej, pozaszkolnej integracji.