Rozstrzygnięcie II. Konkursu Matematycznego „Myśl logicznie”


Dnia 5 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyło się uroczyste podsumowanie II. Konkursu Matematycznego Myśl logicznie oraz wręczenie nagród zwycięzcom i wyróżnionym uczniom.

Konkurs objęty był honorowym patronatem pana Krzysztofa Matyjaszczyka – Prezydenta Miasta Częstochowy oraz pani Alicji Janowskiej – Dyrektor Kuratorium Oświaty w Katowicach, Delegatury w Częstochowie.

Przystąpiło do niego 119 uczniów klas VII i VIII szkół podstawowych i klas III oddziałów gimnazjalnych z 32 szkół Częstochowy i regionu.

Celem konkursu była nie tylko popularyzacja i rozwijanie umiejętności logicznego myślenia, ale także upowszechnienie wśród młodzieży wiedzy o wielkich Polakach – ludziach nauki i techniki, odkrywcach i podróżnikach, walczących o wolność ojczyzny.         

Pierwsza część konkursu odbyła się 31 stycznia 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych. Uczniowie mieli za zadanie rozwiązać zestaw zadań matematyczno-logicznych, rebusy matematyczne oraz krzyżówkę dotyczącą postaci bohatera tegorocznego konkursu – Mariusza Zaruskiego.

Organizatorami II. Konkursu Matematycznego „Myśl logicznie” był Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie oraz Samorządowy Ośrodek Doskonalenia w Częstochowie.

Gościem uroczystości był Pan Włodzimierz Lach – prezes fundacji Most Pamięci, ratownik górski i organizator pielgrzymek motocyklowych do miejsc pamięci o Polakach.

WYNIKI KONKURSU:

I miejsce: Zuzanna Machoń, Szkoła Podstawowa nr 48 im. Armii Krajowej w Częstochowie

II miejsce: Michał Śledź, Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

III miejsce ex aequo: Anna Kołodziejczyk, Zespół Szkół Społecznych Nr 1 Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Częstochowie

                                    Paweł Zając, Szkoła Podstawowa im. Józefa Lompy w Starczy

          

 Wyróżnienia:

Dominika Kaczyńska, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Lubojnie

Bartłomiej Rozenberg, Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, Szkoła Podstawowa im. Gustawa  

                                     Morcinka w Rędzinach

Natalia Kubicka, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

Kacper Tabaka, Szkoła Podstawowa nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego w Częstochowie

Karolina Pyś, Szkoła Podstawowa nr 54 z Oddziałami Integracyjnymi w Częstochowie

Piotr Kruk, Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju

Adam Jaszczyk, Szkoła Podstawowa nr 1 im. Zdobywców Przestworzy w Częstochowie

Dominika Caban, Szkoła Podstawowa nr 2 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Częstochowie

Kinga Olszewska, Szkoła Podstawowa im. Pokoju w Żarkach Letnisko                   

Filip Woldan, Szkoła Podstawowa im. Grzegorza Piramowicza w Kłomnicach

Paweł Sitek, Szkoła Podstawowa im. kpt. Leonida Teligi w Poraju

Marcel Słabosz, Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

 

Koordynator konkursu: mgr Aneta Kazibudzka, nauczyciel w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie oraz doradca metodyczny Samorządowego Ośrodka Doskonalenia w Częstochowie