76. rocznica powrotu Sybiraków


19 czerwca uczniowie naszej szkoły z klas wojskowych uczestniczyli w uroczystości upamiętniającej powrót Polaków z Syberii. Deportacje na Sybir były jednymi z tragiczniejszych wydarzeń II wojny światowej. Wysiedlenie i wycieńczającą podróż na wschód poprzedzały często represje jeszcze w Polsce – aresztowania, przesłuchania, więzienie.

W Kołymie, Magadanie, Władywostoku, Chabarowsku, Nowosybirsku, Omsku czekały obozy, a w nich głód, choroby i najczęściej przekraczająca wytrzymałość praca w nieprzyjaznym człowiekowi klimacie, z zimą, która trwała siedem miesięcy. Na tych zesłanych, którzy na mocy podpisanego pod koniec lipca 1941 roku układu Sikorski-Majski zostali uwolnieni, czekała tułaczka, szlak bojowy w Armii Władysława Andersa albo kolejne represje w Związku Radzieckim. Część z tych, którzy pozostali w łagrach już nigdy do Polski nie wróciła…

W kościele pw. Matki Boskiej Zwycięskiej przy ul. Słowackiego odbyła się msza święta w intencji Sybiraków. Następnie pod tablicą upamiętniającą 60. rocznicę powrotu Polaków z zsyłki z głębi Rosji złożono kwiaty. Dziękujemy naszym uczniom za godne reprezentowanie szkoły.