Archiwum dnia: 19 stycznia 2016


Zespół Szkół Technicznych ogłasza nabór do projektu mobilności „Specjaliści na miarę Europy – zagraniczne praktyki zawodowe dla uczniów technikum.”  realizowanego w ramach projektu  „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego”, finansowanego ze środków EFS – Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) Zapraszamy do […]

Nabór na praktyki zagraniczne18 stycznia w Zespole Szkół Technicznych odbyła się 10 jubileuszowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, podczas której gościliśmy Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Częstochowy. Do akcji przystąpiło 38 uczniów, z czego po wstępnej weryfikacji lekarskiej krew oddało 26. Młodzież naszej szkoły po raz kolejny wspomogła najbardziej potrzebujących życiodajnego płynu oddając 11.5 […]

Akcja Honorowego KrwiodawstwaMamy zaszczyt zaprosić na wieczornicę dla św. Jana Pawła II   Uroczystość odbędzie się 1.02.2016 o godzinie 17.00 w Ośrodku Promocji Kultury Gaude Mater, przy ul. Jana Henryka Dąbrowskiego 1 w Częstochowie Program uroczystości Wieczornica w wykonaniu uczniów częstochowskich szkół Rozstrzygnięcie konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II Międzyszkolny festiwal […]

Człowieka trzeba mierzyć miarą serca


  Mamy zaszczyt zaprosić na konferencję Częstochowa w  XX -lecia międzywojennym   Uroczystość odbędzie się w dniu 11.02.2016 o godzinie 10.00 w Sali sesyjnej Urzędu Miasta   Program konferencji: 10:00 – Rozpoczęcie konferencji 10:15 – Podsumowanie i wręczenie nagród laureatom powiatowego konkursu na prezentację multimedialną “Region częstochowski w dwudziestoleciu międzywojennym […]

Częstochowa w XX – leciu międzywojennym


W roku szkolnym 2014/2015 z okazji 75 rocznicy wybuchu II wojny światowej i 70 rocznicy jej zakończenia uczniowie częstochowskich szkół uczestniczyli w projekcie edukacyjnym “Ojczyzna to ziemia i groby” – Częstochowianie w czasie II wojny światowej. W ramach projektu przygotowano kilka spotkań i konferencji, a niniejsza publikacja jest swoistym podsumowaniem […]

Częstochowa w czasie II wojny światowej