Technik informatyk


Informacje o zawodzie

Informatyk ma styczność z technologiami w zakresie gromadzenia, przekazu i przetwarzania informacji. Do jego najważniejszych zadań należą: tworzenie oprogramowania, zarządzanie danymi, administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi, projektowanie, tworzenie i zarządzanie stronami WWW oraz znajomość sprzętu komputerowego, jego montaż oraz serwisowanie.

Zawód ten zyskał ogromne znaczenie wraz z rozwojem komputerów oraz upowszechnieniem Internetu. Informatyka stała się wtedy ważnym elementem prawie wszystkich dziedzin życia.

Nazwy przedmiotów zawodowych

 • Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi
 • Systemy operacyjne
 • Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej
 • Urządzenia techniki komputerowej
 • Bazy danych
 • Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych
 • Sieci komputerowe
 • Witryny i aplikacje internetowe
 • Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej
 • Programowanie aplikacji internetowych
 • Działalność gospodarcza w branży informatycznej
 • Język angielski zawodowy

Kwalifikacje zawodowe

 • EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci
 • EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

Zdobyte umiejętności

Absolwent technikum informatycznego posiada następujące umiejętności:

 • obsługa i administracja systemami operacyjnymi
 • obsługa oprogramowania użytkowego
 • konfiguracja sprzętu i oprogramowania
 • użytkowanie i konserwacja urządzeń peryferyjnych
 • zarządzanie sieciami peryferyjnymi
 • podstawy programowania

 

Przykładowe zdjęcia sal – pracowni zawodowych

Możliwości zatrudnienia

Absolwenci technikum infrmatycznego pozyskują pracę w rożnorodnych firmach. Możliwości są ogromne i na pewno dużo większe niż w innych zawodach. Oczywiste jest, że informatycy znajdą zatrudnienie nie tylko w firmach informatycznych, ale mają rownież stanowiska w obsłudze systemow firm rożnych branż.

Mogą rownież założyć własną firmę i prowadzić działalność gospodarczą w wybranym zakresie. Do typowych zadań zawodowych na stanowisku pracy, w zależności od wybranej profesji, należą:

 • montaż, naprawa, konserwacja i obsługa serwisowa sprzętu komputerowego
 • testowanie i diagnozowanie sprzętu komputerowego
 • konfiguracja stanowisk komputerowych
 • tworzenie aplikacji użytkowych i programów komputerowych
 • konfigurowanie i administrowanie sieciami komputerowymi
 • projektowanie i administrowanie systemami baz danych
 • cyfrowe przetwarzanie obrazu i dźwięku