Zwycięstwo w Zawodach Strzeleckich i uroczystość 100-Lecia ZIW RP


Kadeci klas mundurowych naszej szkoły ostatnie dni przed majówką spędzili bardzo intensywnie: 25 kwietnia – nasi umundurowani kadeci reprezentowali Zespół Szkół Technicznych w Zawodach Strzeleckich zorganizowanych przez Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego oraz Szkołę Podstawową nr 19. W turnieju wzięły udział cztery szkoły. Rywalizowano w konkurencji karabin pneumatyczny 10 metrów. Strzelano w komfortowych warunkach krytej strzelnicy, gdzie zawodnicy korzystający z sześciu stanowisk mogli na bieżąco obserwować swoje wyniki dzięki monitorowanym tarczom. Formuła zawodów była niecodzienna – razem z uczniami do rywalizacji stanęli także nauczyciele, którzy byli członkami swoich drużyn. W tej ciekawej konkurencji uczniowie ZST okazali się najlepsi i z rąk zastępcy Prezydenta Częstochowy Ryszarda Stefaniaka odebrali puchar za 1 miejsce. Zwycięska drużyna wystąpiła w składzie: Maciej Mann, Piotr Szyda, Filip Bera, Bartosz Ratecki, Rafał Krajewski oraz nauczyciel Adam Dłużniak. W konkurencji indywidualnej najlepszy okazał się również uczeń naszego technikum – Piotr Szyda. 26 kwietnia – odbyły się uroczyste obchody 100. rocznicy powstania Związku Inwalidów Wojennych RP, najstarszej organizacji kombatanckiej w Polsce. O godzinie 10:00 rozpoczęła się Msza św. w kościele św. Jakuba, gdzie asystę honorową pełnili kadeci naszych klas mundurowych. Po nabożeństwie przed tablicą memorialną poświęconą inwalidom wojennym odbył się apel pamięci z udziałem naszych kadetów. Złożono kwiaty i zapalono znicze. Następnie uczestnicy przeszli do Ratusza Miejskiego, gdzie odbyła się dalsza część obchodów stulecia Związku Inwalidów Wojennych RP. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m. in.: zastępca Prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak, starosta częstochowski Krzysztof Smela, Wojskowy Komendant Uzupełnień ppłk Adrian Klimek, przedstawiciel Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych ppłk Jarosław Małycha, Komendant Straży Miejskiej w Częstochowie Artur Hołubiczko, a także przedstawiciele policji, straży pożarnej, duchowieństwa, szkół i stowarzyszeń. Po oficjalnych powitaniach nastąpiło wręczanie okolicznościowych odznaczeń oraz przemówienia. Odznaką 100-lecia Związku Inwalidów Wojennych RP uhonorowany został dyrektor Zespołu Szkół Technicznych Rafał Piotrowski – gratulujemy! Na koniec młodzież zaprezentowała patriotyczny montaż słowno-muzyczny.