ZST pamięta


22 października uczniowie klasy II TB udali się na częstochowski Plac Katyński, aby uporządkować to miejsce przed zbliżającą się uroczystością Wszystkich Świętych. Młodzież uprzątnęła teren z zalegających liści oraz zajęła się oczyszczeniem tablic pamiątkowych i poprawieniem widniejących na nich napisów. Na placu znajdują się dęby i płyty upamiętniające kilkadziesiąt osób z Częstochowy i okolic, które zginęły w ZSRR w 1940 roku w Katyniu i innych miejscowościach, np. Charkowie i Twerze. Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych wykonując swą pracę, pokazali, że ważne jest dla nich pielęgnowanie pomników pamięci, a tym samym dbanie o historię Polski i swej małej ojczyzny.