Zawodowy ZST – Europejscy Zawodowcy


23 maja w Zespole Szkół Technicznych odbyło się niecodzienne wydarzenie „Zawodowy ZST – Europejscy Zawodowcy”. Punktem kulminacyjnym uroczystości było odsłonięcie nowego muralu, który znajduje się na terenie szkolnego patio. Monumentalne malowidło zostało ceremonialnie odsłonięte przez Podprzeora Jasnej Góry – Ojca Jana Poteralskiego, Radnego Miasta Częstochowy Dariusza Kapinosa oraz przedstawiciela Ambasady Republiki Federalnej Niemiec – Rolanda Joppa, którym towarzyszyli uczniowie.        

Mural zaprojektowany przez jedną z uczennic Technikum nr 12 im. Jana Pawła II nawiązuje do kierunków kształcenia realizowanych w szkole i jednocześnie jest symbolem europejskiej współpracy możliwej dzięki programowi Erasmus+. W związku z tym głos zabrał obecny przedstawiciel Ambasady Republiki Federalnej Niemiec, a także odczytano listy od Ambasadorów Republiki Portugalii i Hiszpanii.

 Podczas uroczystości, zaproszeni goście przenieśli się na chwilę do upalnej Hiszpanii, malowniczej Portugalii i uporządkowanych Niemiec, czyli do miejsc, w których uczniowie ZST realizują zagraniczne praktyki. Ponadto na tematycznych stanowiskach przybliżono zawody, w których kształci się młodzież. Nie zabrakło pięknych regionalnych strojów oraz smakołyków charakterystycznych dla krajów, z którymi współpracujemy.