Zawodowa Liga Mistrzów


25 stycznia 2024 roku w Pubie sportowym Fabryka Rowerów odbyło się podsumowanie konkursu Zawodowa Liga Mistrzów, skierowanego do uczennic i uczniów techników i szkół branżowych I stopnia z Częstochowy.

Zadaniem uczestników konkursu było przygotowanie filmu promującego jeden z zawodów nauczanych w szkołach ponadpodstawowych.

Celem przedsięwzięcia było przedstawienie wybranego zawodu w formie, która wzbudzi zainteresowanie uczniów i uczennic szkół podstawowych i zachęci ich do dalszego kształcenia się w danym kierunku, a w przyszłości przełoży się na wzrost liczby wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy.

W bieżącym roku do konkursu zgłoszono 18 filmów, a komisja konkursowa oceniała prace biorąc pod uwagę:

  • Atrakcyjność formy;
  • Oryginalne podejście do tematu;
  • Zrozumiały przekaz;
  • Realizację techniczną – płynność, brak zakłóceń obrazu i dźwięku;
  • Czasu trwania filmu – nieprzekraczający 8 minut

Laureatami konkursu zostali:

MIEJSCE III Magdalena Majdzik, opiekun: Ewa Rybak – Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. Stefana Żeromskiego za film „Wyczesany Żerom”.

MIEJSCE II Blanka Sobczyk, Oliwia Perlińska, Oliwier Yildirim, opiekun: Elżbieta Kiczek – Zespół Szkół Ekonomicznych za film „Pomysłowe O.O.O”.

MIEJSCE I Julia Peryga, Jakub Gajda, Igor Jerz, opiekun:  Magdalena Sitkiewicz-Smolarek – Zespół Szkół im. Jana Kochanowskiego za film „log_na_logikę”.

Konkurs Zawodowa Liga Mistrzów jest jednym z etapów Projektu Szkoła Praca Przyszłość, którego inaugurująca konferencja odbyła się 1 grudnia 2023 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Miasta. Głównymi organizatorami tegorocznej edycji Projektu Szkoła Praca Przyszłość są Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowa, Zespół Szkół Technicznych oraz Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych (w tym m.in. zespół specjalistów Centrum Informacji Zawodowej). Projekt realizowany jest pod Patronatem Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka.

Pozostając w zgodzie z kierunkami polityki oświatowej w zakresie zadań dotyczących rozwoju kształcenia zawodowego i uczenia się w miejscu pracy, w partnerstwie z przedstawicielami branż, w projekcie zwracamy uwagę na promowanie szkolnictwa zawodowego, a tym samym zainteresowanie szkolnictwem branżowym i technicznym jak największej ilości uczniów i uczennic klas VIII szkół podstawowych, będących na początku wyboru swojej drogi zawodowej. Projekt ma na celu zacieśnienie współpracy między poszczególnymi szkołami i lokalnymi pracodawcami.

Głównym założeniem projektu jest promowanie szkolnictwa zawodowego, lepsze przygotowanie uczniów i uczennic do życia zawodowego, integracja edukacji szkolnej z realnymi potrzebami zawodowymi, ale też umożliwienie uczniom lepszego zrozumienia własnych umiejętności i zainteresowań w kontekście rynku pracy.

Zapraszamy do udziału w kolejnych etapach projektu.