Zaprojektuj okładkę ostatnio przeczytanej lub ulubionej książki


Zaprojektuj okładkę ostatnio przeczytanej lub ulubionej książki

Konkurs na projekt okładki książki

Główne założenia konkursu:

 • Rozwijanie zainteresowań czytelniczych
 • Propagowanie czytelnictwa wśród młodzieży
 • Rozwijanie umiejętności plastycznych

Warunki uczestnictwa: konkurs jest adresowany do uczniów Zespołu Szkół Technicznych.

 Uczestnicy konkursu mają za zadanie zaprojektować okładkę ostatnio przeczytanej lub ulubionej książki.

Forma i technika wykonania prac:

 • Technika wykonania prac jest dowolna
 • Praca w projekcie okładki powinna zawierać tytuł oraz autora książki
 • Uczestnik zgłasza tylko jedną pracę wykonaną samodzielnie

Kryteria oceny pracy:

 • Samodzielność wykonania i wkład pracy autora
 • Nawiązanie do treści książki
 • Estetyka wykonania prac
 • Wrażenia artystyczne
 • Oryginalność pomysłu

Komisja oceniająca: oceny prac dokona komisja, w skład której wejdą nauczyciele bibliotekarze.

 Terminy:

 • Wykonane prace należy sfotografować i przesłać zdjęcia na adres biblioteki szkolnej biblioteka@zst.czest.pl do 20.04.2020 roku
 • Wyniki konkursu oraz zdjęcia wszystkich okładek książek zostaną zamieszczone na stronie internetowej szkoły

Każde przesłane zdjęcie powinno być podpisane – imię i nazwisko, klasa.

Organizatorem konkursu jest biblioteka szkolna