Zapal się na niebiesko


2 kwietnia to Światowy Dzień Świadomości Autyzmu.

Celem jest propagowanie i rozpowszechnianie wiedzy na temat zaburzeń ze spektrum autyzmu,  a także kształtowanie postaw poszanowania dla “inności “, tolerancji i akceptacji dla osób z niepełnosprawnościami.
Jak co roku Zespół Szkół Technicznych przyłącza się do tej szczytnej idei.