ZAJĘCIA ZDALNE 20.12.2021 – 09.01.2022


Drodzy rodzice, drodzy uczniowie

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w terminie od 20.12.2021 do  9.01.2022r. Zespół Szkół Technicznych przechodzi w tryb pracy zdalnej.

Lekcje odbywać się będą zgodnie z obowiązującym planem lub z niewielkimi modyfikacjami na platformie MSTeams.

Klasy szkoły branżowej I stopnia oraz klasy technikum w okresie 20.12.21-09.01.22 r. realizują zajęcia praktyczne stacjonarnie u pracodawców oraz w CKZiU, natomiast pozostałe zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Jednocześnie informujemy, że w okresie od 20.12.21r. do 9.01.22r. organizowane będą również konsultacje dla klas maturalnych z przedmiotów język polski, język angielski i matematyka, wg. odrębnego harmonogramu.

Dalsze informacje będą przekazywane Uczniom oraz Rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, szkolnej strony internetowej i na szkolnym profilu Facebook.

Z poważaniem
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie