Z chemią za pan brat – konkurs


W dniu 22 listopada 2019 r. w naszej szkole odbył się wewnątrzszkolny konkurs “Z CHEMIĄ ZA PAN BRAT”. W konkursie brali udział uczniowie klas pierwszych. Celem konkursu było popularyzowanie chemii jako nauki przyrodniczej wśród młodzieży, rozwijanie zainteresowań chemicznych oraz motywowanie do poszerzania swoich wiadomości i umiejętności. Wszystkim uczestnikom gratulujemy.
 
Zwycięzcami konkursu ” Z CHEMIĄ ZA PAN BRAT ” zostali:
1 miejsce – Daria Trepke kl. I TAg i Adam Trenda kl. I TIp
2 miejsce – Jakub Majoch kl. I TIp
3 miejsce – Paulina Kielińska kl. I TBp i Jakub Kałuża kl. I TTg
 
Konkurs przygotowała nauczycielka chemii Ewa Blukacz