Wyniki Multimedialnego Konkursu Historycznego “Częstochowianie w Powstaniach Śląskich”


Powstania Śląskie (1919–1921) to trzy zrywy ludności polskiej Górnego Śląska, w których życie oddało kilka tysięcy osób. Do dziś nie wiadomo, ilu powstańców tak naprawdę walczyło. Podaje się liczbę kilkudziesięciu tysięcy. Nie znamy wszystkich nazwisk. Dziś uczestnicy walk nie mogą już o nich opowiedzieć, gdyż ostatni z weteranów odszedł na wieczną wartę. Dlatego na nas spoczywa obowiązek pamiętania. Bez względu na ocenę historyczną czy prowadzone spory jesteśmy winni Powstańcom szacunek i cześć, tak jak i innym bohaterom naszej historii.

                                                            (UCHWAŁA SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                       

                                          z dnia 2 grudnia 2020 r. ustanawiająca rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich)

WYNIKI MULTIMEDIALNEGO KONKURSU HISTORYCZNEGO

 „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich”

ORGANIZOWANEGO 

w związku z Uchwałą Senatu RP

ustanawiającej rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich

Multimedialny Konkurs Historyczny „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich” został zorganizowany przez Urząd Miasta Częstochowy oraz Zespół Szkół Technicznych we współpracy z Ośrodkiem Dokumentacji Dziejów Częstochowy Muzeum Częstochowskiego oraz Instytutem Pamięci Narodowej. 

 Głównym celem konkursu było upamiętnienie powstań śląskich w kontekście historycznych związków z  Częstochową i częstochowianami. Adresatem konkursu byli uczniowie szkół podstawowych oraz uczniowie szkół ponadpodstawowych, których zadaniem było przygotowanie prac multimedialnych na temat częstochowian zaangażowanych w działania powstańcze w latach 1919-1921. 

W konkursie „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich” wzięło udział 50 uczniów z 18 szkół podstawowych oraz 10 uczniów z 5 szkół ponadpodstawowych. Młodzież przygotowywała prace indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych. 

Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora oceniła 46 nadesłanych prac konkursowych w formie prezentacji multimedialnych i filmów, a następnie wyłoniła laureatów w dwóch kategoriach: 

SZKOŁY PODSTAWOWE

1. miejsce: Karolina Myga i Marta Urbańczyk 

  • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego;  opiekunowie: Sylwia Majda, Krzysztof Górecki

2. miejsce: Hanna Piotrowska 

  • Szkoła Podstawowa nr 21 im. Ks. Stanisława Konarskiego; opiekun: Agata Miśkiewicz

3. miejsce: Miłosz Kołodziej 

  • Szkoła Podstawowa nr 34 im. Aleksandra Hrabiego Fredry; opiekun: Alina Basińska

Wyróżnienia: 

Mikołaj Białowąs 

  • Szkoła Podstawowa nr 39 im. gen. Marii Konopnickiej; opiekun: Urszula Cybulska 

Nikola Kaczmarek

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6; opiekun: Magdalena Lankamer-Bubacz 

Tymon Masłowski 

  • Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6; opiekun: Magdalena Lankamer-Bubacz

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

1. miejsce: Oliwia Renik i Karolina Wrzalik

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego; opiekun: Joanna Piątkowska

2. miejsce: Marta Gaudy 

  • I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego; opiekun: Joanna Piątkowska 

3. miejsce: Piotr Rorat

  • IX Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida; opiekun: Dorota Kawka 

Podsumowanie konkursu „Częstochowianie w Powstaniach Śląskich” wraz z wręczeniem dyplomów i nagród laureatom oraz ich opiekunom merytorycznym zaplanowane jest na dzień 29 kwietnia 2021r. Informacje na ten temat zostaną przekazane do szkół drogą mailową.