Wyniki konkursu wiedzy o św. Janie Pawle II


 

 18 maja Zespół Szkół Technicznych w Częstochowie zorganizował Międzyszkolny konkurs wiedzy o św. Janie Pawle II. Było to jedno z wydarzeń przygotowanych w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin papieża. Jan Paweł II jest patronem szkół wchodzących w skład ZST. Uczniowie miejskich szkół podstawowych rozwiązywali test on-line, sprawdzający wiedzę na temat życia, działalności i pontyfikatu papieża. Rywalizacja stała na bardzo wysokim poziomie i była niezwykle wyrównana. O kolejności na miejscach 2-4 zdecydował krótszy czas rozwiązania zadań. Najlepiej test rozwiązali uczniowie:

I miejsce – Bartosz Arendt – Szkoła Podstawowa nr 19 im. Juliana Tuwima

II miejsce – Klaudia Jabczyńska – Szkoła Podstawowa nr 8 im. Haliny Poświatowskiej

III miejsce – Szymon Stradomski – Szkoła Podstawowa nr 39 im. Marii Konopnickiej

Gratulujemy zwycięzcom konkursu. Dyplomy i nagrody rzeczowe zostaną dostarczone przez organizatora do szkół laureatów.