Wspólnota Polska – Oddział w Częstochowie


30.01.2020 roku w Zespole Szkół Technicznych odbyło się spotkanie noworoczne Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Częstochowie. W jego skład wchodzą dyrektorzy szkół częstochowskich, nauczyciele, przedstawiciele organizacji społecznych i patriotycznych. Stowarzyszenie „Wspólnota Polska” jest organizacją ogólnopolską licząca ponad 4000 członków, oddział częstochowski liczy ponad 60 osób. W maju 2019 r. Prezesem częstochowskiego oddziału został dyrektor ZST Rafał Piotrowski, który w grudniu 2019 r. został wybrany przedstawicielem częstochowskich organizacji do Rady Krajowej Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”. Główne cele działań stowarzyszenia  to m.in. inspirowanie, wspomaganie i prowadzenie wszechstronnej współpracy Polonii oraz Polaków z zagranicy z ojczyzną w dziedzinach: oświaty, nauki, kultury, religii, gospodarki, turystyki i sportu. Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju regionalnego, propaguje wspieranie i prowadzenie nauczania języka polskiego oraz podtrzymywania jego znajomości wśród Polonii i Polaków mieszkających za granicą.  W czasie spotkania omówiono działania na rok bieżący, współpracę ze szkołami na Litwie, Łotwie, Białorusi i Ukrainie, a także obchody 30-lecia istnienia stowarzyszenia.