Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020


WNIOSKI O STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2019/2020 MOŻNA SKŁADAĆ

W POKOJU NR 12

w dn. 02. – 11.09.2019r.

 

(Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia ubiegającego się o stypendium szkolne nie może przekroczyć kwoty 528,00 zł netto)