Wizyta młodzieży z Ukrainy


6 czerwca 2024 roku Zespół Szkół Technicznych odwiedzili uczniowie ze szkoły partnerskiej w Starokonstantynowie na Ukrainie wraz z opiekunami. Po uroczystym powitaniu, wzięli udział w spotkaniu z uczniami ZST na sali gimnastycznej, zwiedzili szkołę, a na koniec uczestniczyli w warsztatach florystyczno – plastycznych przygotowanych przez panią Joannę Tomczak – nauczycielkę zawodu na kierunku technik architektury krajobrazu.

Młodzież spędzi w Częstochowie dwa dni, zwiedzi najważniejsze miejsca naszego miasta i pozna jego historię. Na uczestników wyjazdu będą czekały liczne niespodzianki i spotkanie z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Rafałem Piotrowskim.