Wielkanoc Siostry Mileny


Wzorem lat ubiegłych, młodzież szkół częstochowskich wzięła udział w realizacji pomysłu siostry Mileny ze zgromadzenia św. Józefa, która zaprosiła uczniów i  przedszkolaki z Częstochowy  do niezwykłej akcji – Wielkanoc na Placu Biegańskiego. W pobliżu kościoła św. Jakuba stanęło kilkanaście białych skrzynek. Z każdej wystają gałązki przyozdobione kolorowymi pisankami i innymi świątecznymi motywami, które zostały przygotowane przez uczniów. Obecna sytuacja epidemiczna uniemożliwiła wspólne spotkanie i dekorowanie skrzyń, jednak to nie stanowiło przeszkody dla uczniów w przygotowaniu wyjątkowych dekoracji wielkanocnych. Chęć uczestnictwa w akcji zgłosiło wiele szkół częstochowskich.  Przygotowane dekoracje zostały odebrane ze szkół przez Siostrę Milenę 30 marca 2021 r., która razem z przedstawicielami placówek częstochowskich zamieniła Plac Biegańskiego w Częstochowie w kolorowy ogród wielkanocny. Chęć pomocy w przedsięwzięciu wykazały również zaprzyjaźnione z siostrą Mileną osoby bezdomne.

Współorganizatorem wydarzenia był Zespół Szkół Technicznych. 

W akcji wzięły udział następujące placówki:

Miejskie Przedszkole nr 21

Miejskie Przedszkole nr 14

Miejskie Przedszkole nr 38

Przedszkole Sióstr Nazaretanek im. Świętej Rodziny

Artystyczne Przedszkole Olka Klepacza 

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Polskich Noblistów  

Szkoła Podstawowa nr 25 im. Stanisława Staszica

Szkoła Podstawowa nr 33 im. Marii Kownackiej

Szkoła Podstawowa nr 41 im. Jana Matejki w Częstochowie

Szkoła Podstawowa nr 49 im. Janusza Kusocińskiego

Szkoła Podstawowa nr 53 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Skłodowskiej-Curie

Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 2

Zespół Szkół Specjalnych Nr 23 im. Janusza Korczaka

Zespół Szkół Specjalnych nr 28 w Częstochowie

V Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza 

VIII Liceum Ogólnokształcące Samorządowe 

Zespół Szkół Technicznych

Zespół Szkół Gastronomicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Częstochowie   

Zespół Szkół Samochodowych w Częstochowie

Zespół Szkół Mechaniczno – Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego 

Zespół Szkół Zawodowych Specjalnych im. Marii Grzegorzewskiej

Specjalny Ośrodek Wychowawczy Sióstr św. Józefa

Specjalny Ośrodek Wychowawczy prowadzony przez Siostry Obliczanki