KOMUNIKAT DYREKTORA ZST z dnia 01.03.2021 r.


KOMUNIKAT DYREKTORA ZST z dnia 01.03.2021 r.
Od 1 marca do 14 marca 2021 r. kształcenie w Zespole Szkół Technicznych prowadzone będzie na dotychczasowych zasadach tj.:
– zajęcia z kształcenia ogólnego i zawodowego (część teoretyczna) realizowane będą w formie zdalnej na platformie MSTeams;
– zajęcia z zakresu praktycznej nauki zawodu będą realizowane w formie pracowni na terenie ZST oraz CKZIU (w liczbie do 10 godzina w tygodniu) z zachowaniem reżimu sanitarnego, w określonych warunkach organizacyjnych.
– uczniowie branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, nadal będą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.
– dla uczniów klas maturalnych zorganizowane będą w określonych warunkach organizacyjnych konsultacje. W ramach tych zajęć możliwe będzie zorganizowanie testów sprawdzających poziom przygotowania uczniów do egzaminu maturalnego – egzaminów próbnych.

Z poważaniem Patrycja Rozpondek
Wicedyrektor Zespołu Szkół Technicznych