UWAGA


Drodzy Rodzice, drodzy Uczniowie.

Nauczanie zdalne zostaje przedłużone do 29 listopada br.

Zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego praktycznego w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowane są zdalnie, natomiast zajęcia praktyczne młodocianych pracowników realizowane dotychczas u pracodawców prywatnych ulegają zawieszeniu.

Praktyka zawodowa w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego realizowana jest zdalnie w formie projektu edukacyjnego – zdalnie.

W klasie IV technikum, w odniesieniu do uczniów, którzy przystępują do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w sesji styczeń – luty 2021 r., szkoła może zorganizować zajęcia praktyczne lub konsultacje w miejscu ich prowadzenia, w wybranych dniach tygodnia.

W klasie IV technikum, możemy zapewnić w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu maturalnego.

Lekcje odbywają się zgodnie z obowiązującym planem.

To trudny czas dla nas wszystkich, ale zdrowie jest najważniejsze. Prosimy o śledzenie na bieżąco komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju. Dalsze informacje będą przekazywane Uczniom oraz Rodzicom za pośrednictwem dziennika elektronicznego, szkolnej strony internetowej i na profilu Facebook.

Z poważaniem,
Dyrekcja Zespołu Szkół Technicznych