W życiu jak w tańcu – każdy krok ma znaczenie


W dniu 29 listopada 2019 r. w Zespole Szkół Technicznych odbyły się obchody Światowego Dnia Walki z AIDS.

Dzień ten poprzedził VII Powiatowy Konkurs Wiedzy  nt. HIV/AIDS, który odbył się w murach naszej szkoły w dniu 19 listopada.

W konkursie tym wzięło udział 24 uczniów z jedenastu szkół podstawowych z Częstochowy i powiatu. W tym samym czasie odbył się szkolny konkurs wiedzy nt. HIV/AIDS, w którym uczestniczyli uczniowie klasy I TAKg.

Dzisiejsze obchody były podsumowaniem wyników konkursu. Laureatom zostały wręczone dyplomy i nagrody rzeczowe.

Na zakończenie uroczystości zaproszeni goście mogli obejrzeć krótki montaż słowno – muzyczny pt. „W życiu jak w tańcu – każdy krok ma znaczenie”  w wykonaniu uczniów z klasy II B/T.