Uwaga – stypendia szkolne


 
UWAGA !
 
Uczniowie , którzy składali wnioski na stypendium szkolne na rok szk. 2018/19 proszeni są o złożenie do dn. 3 grudnia 2018 r. w pok. Nr 12 faktur i rachunków dot. zakupów dokonanych w miesiącach: od lipca do grudnia 2018r. 
 
Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie stypendium szkolnego udzielają również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Cz-wie, ul. POW 2, tel. 34/372-42-04