Uwaga nowy konkurs w ZST!


We wrześniu 2019 roku ruszył nowy konkurs w Zespole Szkół Technicznych pod nazwą „Społecznik roku 2019/2020”, który potrwa do czerwca 2020 roku. Konkurs ma na celu wyłonienie ucznia, który jest najbardziej zaangażowany w życie szkoły oraz podejmuje liczne działania na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego.

Nasi uczniowie niejednokrotnie wykazują się wrażliwością i troską o drugiego człowieka, stąd konkurs ten pozwoli wyłonić osobę, która jest  najbardziej zaangażowana w działania na rzecz szkoły, takie jak współorganizowanie uroczystości szkolnych, akcji charytatywnych, imprez okolicznościowych czy współpraca z Samorządem Szkolnym, jak również włącza się w działania poza terenem szkoły, uczestniczy w pozaszkolnych akcjach charytatywnych, wspiera różne instytucje, fundacje i stowarzyszenia działające charytatywnie.

Konkurs jest skierowany do każdego ucznia z klas I-III, który pragnie służyć innym i chce udowodnić, że jest najbardziej zaangażowanym „Społecznikiem” w naszej szkole, przy zachowaniu następujących zasad:

 1. Działalność społeczna młodzieży opiera się na zasadzie dobrowolności i bezinteresowności
 1. Młodzież angażuje się w prace na rzecz szkoły, środowiska pozaszkolnego w wymiarze nieutrudniającym nauki i pomocy w domu
 1. Każdy chętny uczeń włącza się aktywnie w działalność społeczną i sam jest pomysłodawcą swoich przedsięwzięć, zgłasza własne propozycje inicjatyw i działań, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie
 1. Każdy chętny uczestnik konkursu swoim postępowaniem stara się promować szkołę oraz ideę wolontariatu
 1. 5 grudnia 2019 roku zainteresowani uczniowie zorganizują z pomocą Samorządu Uczniowskiego uroczystość szkolną w ramach Międzynarodowego Dnia Wolontariusza.
 1. Kandydaci będą oceniani wg następujących kryteriów:
 • czas i zasięg działania
 • praca społeczna bez wynagrodzenia
 • zaangażowanie oraz skuteczność działania
 • współpraca i angażowanie innych ludzi
 • wartość postawy jako wzoru do naśladowania

Nagroda dla „ społecznika roku 2019/2020”

 Laureat konkursu otrzyma:

 • Dyplom uznania Społecznik roku 2019/2020 wręczony przez dyrektora szkoły
 • List gratulacyjny do rodziców
 • Nagrodę książkową na zakończenie roku szkolnego 2019/2020
 • Nagroda rzeczowa w postaci roweru na zakończenie roku szkolnego 2019/2020

Koordynatorem konkursu jest Pani Magdalena Raganiewicz