Uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych


W dniu 26 kwietnia 2019 roku odbyło się w Zespole Szkół Technicznych uroczyste zakończenie roku szkolnego klas czwartych.
Podczas trwania uroczystości dyrektor szkoły Pan Rafał Piotrowski wraz z wychowawcami klas czwartych nagrodził uczniów, którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce oraz aktywnie angażowali się w życie szkoły, reprezentując szkołę również podczas imprez i uroczystości zewnętrznych.
Młodzież w imieniu klas maturalnych złożyła na ręce dyrektora i wychowawców kwiaty oraz podziękowania za trud włożony w edukację dla całego grona pedagogicznego.
Po zakończeniu uroczystości przedstawiciele absolwentów wraz z wychowawcami udali się przed główne wejście szkoły, gdzie posadzony został dąb szypułkowy. To pamiątkowe drzewo ufundowano dla uczczenia 100 – lecia Niepodległości Polski.