Udział w Tygodniu Lokalnych Branż Zawodowych


W dniach od 25-28 listopada 2019 r. w sali OHP w Częstochowie przy ulicy Tkackiej 5a odbyła się prezentacja zawodów w ramach organizowanego przez Zespół Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Częstochowie oraz Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Częstochowie Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych. Przedsięwzięcie to skierowane było do uczniów szkół podstawowych i miało na celu dostarczenie im wiedzy na temat edukacji zawodowej, a także  pozytywnych przykładów takiego rozwoju zawodowego w lokalnym środowisku, aby ich inspirować do bardziej przemyślanych i trafnych wyborów kariery edukacyjnej. Nasza szkoła prezentowała następujące zawody:

  • technik budownictwa
  • technik architektury krajobrazu 
  • technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej 
  • technik inżynierii sanitarnej 
  • technik informatyk
  • technik programista
  • monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie 
  • monter sieci i instalacji sanitarnych 
  • dekarz 
  • ogrodnik  

W ramach Tygodnia Lokalnych Branż Zawodowych w Zespole Szkół Technicznych w Częstochowie zorganizowane zostały również warsztaty dla uczniów ze szkół podstawowych, a także wycieczka na budowę Parku Wodnego.