Termin poprawkowy egzaminu maturalnego – sierpień 2019


 EGZAMIN MATURALNY POPRAWKOWY ODBĘDZIE SIĘ W DNIU 20 SIERPNIA  2019 r. O GODZINIE 9.00.

Do egzaminu poprawkowego może podejść absolwent, który złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego.  Należy zgłosić się do szkoły godzinę przed egzaminem (8.00) z dowodem osobistym. Wyniki egzaminu poprawkowego będą przesłane do szkoły w dniu 11 września 2019r.