Termin poprawkowy egzaminu maturalnego – 20 sierpnia 2019 roku


TERMIN POPRAWKOWY EGZAMINU MATURALNEGO 20 SIERPNIA  2019 r.( godzina egzaminu zostanie podana w późniejszym terminie). Do egzaminu poprawkowego może podejść absolwent, który przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych i jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym i nie zdał jednego przedmiotu obowiązkowego, złożył wniosek o przystąpienie do egzaminu poprawkowego. Wyniki egzaminu maturalnego, który odbył się w maju będą 4 lipca 2019 r. Złożenie wniosku o egzamin poprawkowy do 7 dni od daty ogłoszenia wyników ( do 11 lipca 2019 r.) Wyniki egzaminu poprawkowego będą przesłane do szkoły w dniu 11 września 2019 r.