Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej innowacja pedagogiczna


 

Informacja o zawodzie

Zawód technika urządzeń i systemów energetyki odnawialnej łączy w sobie takie zagadnienia jak: energetyka, inżynieria środowiska oraz  budownictwo pasywne. Jest to zawód szerokoprofilowy, umożliwiający specjalizację w zakresie: energetyki słonecznej, wiatrowej, wodnej i geotermalnej. Dotyczy zastosowania w budownictwie urządzeń instalacji systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, kotły na biomasę, pompy ciepła oraz małe elektrownie wodne i wiatrowe.

 

Kształcenie zawodowe

Praktyczna nauka zawodu realizowana jest na zajęciach praktycznych, które odbywają się w Technikum nr 12 im. Jana Pawła II oraz w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Zadania realizowane podczas zajęć praktycznych:

 • posługiwanie się dokumentacją, normami oraz instrukcjami
 • wykonywanie szkiców i rysunków schematycznych dotyczących montażu urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
 • sporządzanie kalkulacji robót instalacyjnych, kosztorysów i ofert przetargowych
 • organizowanie stanowiska pracy, dobieranie materiałów, narzędzi i sprzętu do wykonania instalacji sanitarnych w budynkach
 • organizacja przebiegu prac instalacyjnych, konserwacyjnych z uwzględnieniem gospodarki materiałowej i sprzętowej
 • nadzorowanie eksploatacji instalacji sanitarnych i grzewczych

 

Wyposażenie szkoły

Placówka wyposażona jest  w salę dydaktyczno– laboratoryjną. W jej skład  wchodzą: panele fotowoltaiczne najnowszej generacji, turbiny wiatrowe, lampy solarne. Ponadto sale wyposażone są w narzędzia m.in. w zgrzewarki, lutownice, gwintownice,  specjalistyczne klucze, mierniki napięcia itp. Podczas zajęć uczniowie wykonują  doświadczenia, pomiary które będą mogli wykorzystać w dalszym etapie swojej ścieżki zawodowej.  

Możliwości zatrudnienia:

Absolwenci tego kierunku znajdą zatrudnienie między innymi:

 • w przedsiębiorstwach zajmujących się wytwarzaniem, magazynowaniem i przesyłaniem energii, zajmując się obsługą i nadzorem infrastruktury energetyki odnawialnej
 • na stanowiskach związanych z montażem instalacji wyposażonych w urządzenia energetyki odnawialnej, jak i stanowiskach nadzoru technicznego nad utrzymaniem prawidłowego funkcjonowania instalacji energetyki odnawialnej
 • w budownictwie i energetyce oraz w doradztwie energetycznym, w zakresie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.w administracji publicznej mogą pracować na stanowiskach nadzoru technicznego i obsługi inwestycji związanych z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii, w szczególności w budownictwie

Wymagania wobec kandydatów:

 • Zainteresowania techniczne, w szczególności energetyką
 • Pomysłowość i operatywność w organizowaniu i realizowaniu czynności zawodowych
 • Zdolności manualne
 • Dobra koordynacja wzrokowo-ruchowa
 • Samodzielność w pracy, zwłaszcza w zakresie podejmowania decyzji

Osiągnięcia uczniów/absolwentów  ZST w zakresie energetyki odnawialnej:

 • II miejsce w ogólnopolskim konkursie Postaw na Słońce w 2018r
 • III miejsce na etapie wojewódzkim Olimpiady o Odnawialnych Źródłach energii w 2018r