Targi Edukacyjne w Częstochowie


16 marca 2023 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 50 im. gen. Władysława Sikorskiego,  odbyły się Targi Edukacyjne zorganizowane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy, Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych, Centrum Informacji Zawodowej oraz Specjalistyczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną przy współpracy właśnie ze Szkołą Podstawową nr 50 im. gen. W. Sikorskiego.

Targi Edukacyjne w Częstochowie zostały zorganizowane po raz szósty. Do udziału w przedsięwzięciu zgłosiły się wszystkie licea, technika oraz szkoły branżowe I stopnia, w tym oczywiście również Zespół Szkół Technicznych. Nasi uczniowie i nauczyciele prezentowali ofertę edukacyjną szkoły i odpowiadali na pytania uczniów szkół podstawowych oraz ich rodziców. A pytań było mnóstwo – o kierunki kształcenia, które mamy w ofercie, o przedmioty zawodowe z zakresu poszczególnych kierunków, o możliwości praktyk zawodowych, w tym również praktyk zagranicznych, o zajęcia dodatkowe realizowane w szkole, a także wiele, wiele innych. Dużym zainteresowaniem cieszył się nowy kierunek z naszej oferty edukacyjnej – technik aranżacji wnętrz.

Wychodząc naprzeciw potrzebom uczniów klas VII i VIII Targi zostały zorganizowane w godzinach popołudniowych 16:30-18:30 tak, aby umożliwić indywidualne konsultacje z nauczycielami i przedstawicielami wszystkich typów szkół ponadpodstawowych nie tylko zainteresowanym uczniom, ale również ich rodzicom czy opiekunom. Targi w Szkole Podstawowej nr 50 w dzielnicy Północ były drugą prezentacją szkół – pierwsza odbyła się 1 marca w Szkole Podstawowej nr 7 w dzielnicy Raków.