Targi Edukacyjne


28 lutego w gminie Mykanów odbyły się V Targi Edukacyjne. Wzięła w nich udział silna reprezentacja Zespołu Szkół Technicznych i przedstawiła swoją ofertę edukacyjną, skierowaną do absolwentów szkół podstawowych. Targi edukacyjne cieszyły się popularnością, o czym świadczy duża liczba zainteresowanych ofertą edukacyjną uczniów.

Odwiedzający nasze stoisko obejrzeli film promujący szkolne kierunki, klasopracownie, praktyki zagraniczne i lokalizacyjne usytuowanie szkoły. Byli zachwyceni silnymi kobietami w mundurach, które ciekawie opowiadały o zajęciach wojskowych w terenie i wojskowej praktyce szkolnej. Dziewczęta zaprezentowały wojskowe wyposażenie żołnierskie i podstawowy wojskowy sprzęt. Informatycy zachęcali do wyboru ich kierunku kształcenia, ze względu na nowoczesne szkolne pracownie, pewny, przyszłościowy i dobrze płatny zawód. Wielu ósmoklasistów zadeklarowało, że odwiedzą nas 23 kwietnia, podczas Festiwalu Techniki czyli w dniu otwartym w Zespole Szkół Technicznych.