Szanowni Rodzice – opieka stomatologiczna dla uczniów


Gmina Miasto Częstochowa zawarła porozumienie, której przedmiotem jest zapewnienie bezpłatnej opieki stomatologicznej dla uczniów częstochowskich szkół. Porozumienie obowiązuje do dnia 30 czerwca 2022 r. Świadczenia stomatologiczne udzielane będą we wtorki i czwartki od 8.00 do 18.00, w środy od 8.00 do 15.00 i w piątki od 8.00 do 14.00, po wcześniejszym zgłoszeniu,  w gabinecie stomatologicznym zlokalizowanym przy ul. Rynek Wieluński 13 w Częstochowie. Warunkiem objęcia ucznia opieką jest uzyskanie pisemnej zgody rodzica/opiekuna prawnego.

Szczegóły udzielania świadczeń – u wychowawców klas.