Święty Mikołaj na Kresach


Od wielu lat Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” organizuje w okresie jesiennym zbiórkę dobroczynną dla Polaków mieszkających na Litwie, Białorusi i Ukrainie, w którą czynnie angażują się placówki oświatowe z terenu Częstochowy oraz gmin powiatu częstochowskiego. W akcję tę cyklicznie włącza się nasza szkoła i również dzięki naszemu zaangażowaniu Towarzystwo Patriotyczne „Kresy” może realizować misję wsparcia Polaków zamieszkujących Kresy Wschodnie, pamiętając szczególnie o Rodakach mieszkających w obwodzie lwowskim na pogrążonej wojną Ukrainie.

W bieżącym roku szkolnym przez dwa tygodnie prowadziliśmy na terenie naszej szkoły zbiórkę charytatywną darów materialnych i dzięki aktywnemu zaangażowaniu uczniów, rodziców oraz wychowawców Zespołu Szkół Technicznych także i w 2023 roku przygotowaliśmy kilkadziesiąt paczek, w których znalazły się słodycze, przybory szkolne oraz produkty żywnościowe, takie jak kasza, ryż, makaron czy konserwy. Pięknie zapakowane paczki przekazaliśmy instytucji, która ofiaruje je później wraz ze Świętym Mikołajem polskim dzieciom mieszkającym na Kresach.

Całej społeczności Zespołu Szkół Technicznych bardzo dziękujemy za hojność i zaangażowanie.

W imieniu Dyrekcji ZST: Magdalena Raganiewicz – opiekun Samorządu Uczniowskiego oraz Dorota Peryga.