Święto Niepodległości


Uroczystości upamiętniające 105. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, w których udział wzięli uczniowie naszej szkoły, rozpoczęły się już 10 listopada. Wieczorem, w Filharmonii Częstochowskiej odbył się patriotyczny koncert poprzedzony wręczeniem wyróżnień „Tym, co służą Miastu i Ojczyźnie.” Jesteśmy ogromnie dumni, gdyż zostało ono wręczone Rafałowi Piotrowskiemu, naszemu byłemu dyrektorowi, który obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Edukacji w Urzędzie Miasta Częstochowy.

Główne miejskie uroczystości rozpoczęły się 11 listopada przed grobem Nieznanego Żołnierza w Alei Sienkiewicza, skąd uczestnicy przemaszerowali na Plac Biegańskiego. Przy pomniku marszałka Józefa Piłsudskiego odczytany został Apel Pamięci i złożono wiązanki kwiatów. Podczas tegorocznych uroczystości miała miejsce przysięga mundurowych klas pierwszych z częstochowskich szkół. Dziękujemy uczniom i nauczycielom za udział w uroczystościach i godne reprezentowanie szkoły.