ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY π


ŚWIATOWY DZIEŃ LICZBY π

14 marca przypada Światowy Dzień Liczby π.  

W związku z tym w naszej szkole 12.03.2021 roku (piątek) o godzinie 12.00 w sali nr 40 odbędzie się konkurs związany z ww. stałą matematyczną. Konkurs będzie trwał 60 minut. W tym czasie uczeń będzie musiał rozwiązać 15 zadań (4 zamknięte i 11 otwartych).

Do udziału w konkursie każda klasa proszona jest o wytypowanie jednego ucznia, który będzie reprezentował klasę.  Nazwiska uczniów proszę podać przez e-dziennik do 8 marca 2021 r. Udział w konkursie zaliczany jest do rywalizacji w Lidze Klas. 

Zapraszam do udziału w konkursie i życzę powodzenia.  

Organizator konkursu:

R. KRĘCIWILK

ZASADY ZACHOWANIA PRZED, W TRAKCIE I PO KONKURSIE

 • Po wejściu do szkoły każdy uczeń zobowiązany jest zdezynfekować ręce płynem do dezynfekcji.
 • Wchodząc do szkoły i sali, w której odbędzie się konkurs, uczniowie zachowują odpowiedni odstęp, (co najmniej 1,5 m) oraz mają mieć zakryte usta i nos.
 • Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby zdrowe z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową). 
 • Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły.
 • Uczniowie są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia wyznaczonego miejsca w sali.
 • Po zajęciu miejsca w sali uczeń (w trakcie konkursu) ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
 1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie,
 2. wychodzi do toalety,
 3. kończy pracę i wychodzi z sali.
 • Organizator konkursu może odsłonić twarz, kiedy obserwuje jego przebieg, siedząc albo stojąc, przy zachowaniu niezbędnego odstępu.
 • Zarówno uczniowie, jak i nauczyciel mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie konkursu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku.
 • W trakcie konkursu każdy korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Uczniowie nie mogą pożyczać przyborów od innych osób.
 • Uczeń, który skończy rozwiązywać zadania konkursowe, przed wyznaczonym terminem, zgłasza to nauczycielowi, zakłada maseczkę i wychodzi z sali, szkoły. 
 • Po upływie czasu przeznaczonego na konkurs pozostali uczniowie również zakładają maseczki i pojedynczo wychodzą z sali i szkoły. 

 R.KRĘCIWILK