Sukces w finale XVIII edycji Konkursu Papieskiego „Z zachwytu dla istnienia”


11 czerwca 2022 r. w Katowicach odbył się finał XVIII edycji Konkursu Papieskiego pt. „Z zachwytu dla istnienia” .
Celem konkursu, organizowanego przez Fundację „Instytut Tertio Millennio”, jest zainteresowanie młodzieży osobą i nauczaniem Jana Pawła II, a zwłaszcza przesłaniem, jakie kierował Ojciec Święty do młodych ludzi. Konkurs składał się z czterech etapów. Etapy III i IV odbywały się na szczeblach regionalnych. Na zwycięzców z każdego regionu czekała wycieczka do Rzymu.
Filip Tukaj, uczeń klasy 3 TTp Zespołu Szkół Technicznych, zajął III miejsce w regionie Śląsk. Gratulujemy!