Stypendium Prezesa Rady Ministrów


Stypendium Prezesa Rady Ministrów to prestiżowe wyróżnienie przyznawane uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią ocen w szkole lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Miło jest nam poinformować, że otrzymali je również uczniowie naszej szkoły.

Tegorocznym stypendystom serdecznie gratulujemy, życzymy  dalszych sukcesów, wytrwałości w realizacji zamierzeń i satysfakcji z osiągnięć.

 

Dyrekcja

Zespołu Szkół Technicznych