Stypendia szkolne 2019/2020


UWAGA!

Uczniowie, którzy składali wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2019/2020 proszeni są o złożenie do dnia 4 grudnia 2019 r. w pokoju nr 12 faktur i rachunków dotyczących zakupów dokonanych w miesiącach od lipca do grudnia 2019 r.

Po w/w terminie nie przyjmujemy faktur!

Wszelkich dodatkowych informacji w sprawie stypendium szkolnego udzielają również pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie, ul. POW 2, tel. 34/372-42-04

2a_ Indywidualna_KARTA_ucznia

10_ Zaśw_wychowanie_fizyczne

3 WYKAZ wydatków kwalifikowanych 2019 2020