Studniówka 2020


Tegoroczna studniówka odbyła się 11 stycznia. Uroczystość rozpoczęła się od podziękowań ze strony maturzystów.  Najpierw dla dyrekcji za stworzenie wspaniałych warunków do zdobywania wiedzy, następnie dla wychowawców za opiekę i przygotowanie do dorosłości. A w końcu dla wszystkich nauczycieli za ich cierpliwość i wytrwałość w przekazywaniu wiedzy. Gorące podziękowania przekazali także dla swoich rodziców, którzy nieustannie otaczają ich opieką i wsparciem.

Następnie głos zabrali rodzice. Przewodnicząca komitetu studniówkowego w swoim wystąpieniu wyraziła wdzięczność dla dyrekcji, wychowawców, nauczycieli i wszystkich pracowników szkoły za ich wysiłek, starania włożone w przygotowanie młodzieży do dalszego kształcenia i życia.

Pan dyrektor Rafał Piotrowski życzył młodzieży wspaniałej zabawy, dokonując tym samym uroczystego otwarcia Studniówki.

Zgodnie z tradycją maturzyści rozpoczęli ten wyjątkowy wieczór staropolskim tańcem – polonezem.

Kolejne godziny upłynęły na świetnej zabawie, która trwała do białego rana.